Systeem A

Systeem A

Het betreft hier een natuurlijke toevoer van verse lucht in droge ruimtes zoals woonkamer, bureel, slaapkamer, ... via toevoerroosters in vensters of muren.

Binnenshuis gebeurt de doorstroming via kieren onder binnendeuren. De natuurlijke afvoer van vervuilde lucht vindt plaats in de vochtige ruimtes zoals badkamer, toilet, waskamer, ... via verticale afvoerkanalen met regelbare roosters.

Het is een goedkope oplossing maar de roosters in de muren moeten redelijk groot zijn om de werking van het systeem niet te verstoren.

top