Systeem B

Systeem B

In de droge ruimtes gebeurt de toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren. De doorstroming gebeurt op dezelfde wijze als bij systeem a en de afvoer van vervuilde lucht geschiedt via verticale afvoerkanalen die zo dicht mogelijk bij de nok van het dak uitmonden. Men plaatst het huis in overdruk.

Dit systeem is wel mogelijk in theorie maar wordt zelden toegepast.

top