Systeem D

Systeem D

Hier gebeurt zowel de toevoer in de droge ruimtes als de afvoer van vervuilde lucht in de vochtige ruimtes mechanisch via elektrische ventilatoren.

Dit systeem recupereert 93% van de warmte uit de afgevoerde vervuilde lucht. Het is een systeem dat in aankoop eerder duur te noemen is maar betaalt zichzelf terug door een minimum aan energieverlies. Verdere info over het systeem en functies is te bekomen via eenvoudige aanvraag.

top