Centrale verwarming

Snel stijgende olieprijzen, slinkende voorraden, versnelling van de klimaatsverandering, iedere dag verschijnen er nieuwe publicaties met onthutsende cijfers en analyses. In de afgelopen jaren is er in de woningbouw en –renovatie veel aandacht besteed aan energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

Wij zorgen er, samen met u, voor om het energieverbruik nodig voor de verwarming van uw woning, zover mogelijk terug te dringen. We kunnen de beste materialen en systemen aanbieden en plaatsen die op dit moment beschikbaar zijn. Systemen en materialen die heel veel rekening houden met de laatste ontwikkelingen op energiegebied. "Zo hoog mogelijk rendement bij een zo laag mogelijk verbruik".

top